เฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งเกียรติภูมิจุฬาฯ

ต้นกล้าจามจุรี สู่ผืนดินแห่งปัญญา

แกร่งกล้าเป็นจามจุรี

กิ่งก้านจามจุรี

ดอกผลจามจุรี