ปฏิทินโครงการและกิจกรรมฯ

Filter Events

4มี.ค. - 28ต.ค.All Dayชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” วาระ 100 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี

29มี.ค. - 26มี.ค. 299:00 amมี.ค. 26จุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”จัดแสดงคลังข้อมูลดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Chulalongkorn Digital Archives) หนังสือพระราชนิพนธ์ และเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

3ก.ย. - 6ก.ย. 38:00 amก.ย. 6การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560นิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน

5ก.ย.8:50 am- 12:30 pmเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เรื่อง “สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม”นำเสนอเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีการตั้งกองทำแผนที่ทดลองและโรงเรียนฝึกสอนชาวสยามให้ทำแผนที่

6ก.ย.1:00 pm- 4:00 pmปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 100 ปีจุฬาฯ โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี)นำเสนอเนื้อหาสาระและแง่คิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางธรรม

15ก.ย.1:00 pm- 3:00 pmปาฐกถา อักษราภิวัตน์ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา"

22ก.ย.1:00 pm- 3:30 pmปาฐกถา “อักษราภิวัตน์” ครั้งที่ 14 " Kafka นักประพันธ์ ผู้โลกไม่ลืม"เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย