100 ปี เกียรติภูมิจุฬาฯ

ชื่อมหาวิทยาลัยของท่านคือ “จุฬาลงกรณ์” จะติดตัวท่านไปด้วยเสมอ ไม่ว่าจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่ว ฉะนั้นทุกๆ ครั้งที่ท่านจะทำกระทำการสิ่งใดลงไปจงคิดแล้วคิดอีก ทบทวนดูทั้งทางได้ทางเสียให้แน่ชัดเสียก่อน…

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๖๐ นี้ ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี เกียรติภูมิจุฬาฯ กับการรวบรวมประวัติศาสตร์ เรื่องราวอันทรงคุณค่า ความภาคภูมิใจ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกใน “พระคุณของแหล่งเรียนมา” ด้วยการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อผลิตผู้มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาบ้านเมือง

ตลอด ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา “เกียรติภูมิจุฬา” รับใช้ประชาชนมาโดยตลอด ด้วยการนำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคม พัฒนาประเทศไทยในทุกๆ สาขา ซึ่งศตวรรษต่อจากนี้ เรากำลังก้าวเข้าสู่การ “คิดและทำเพื่อสังคม” พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมและประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ มิติ เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสังคมไทยและก้าวไกลในสังคมโลก

เริ่มต้นเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี เกียรติภูมิจุฬาฯ และร่วมก้าวสู่จุฬาฯ ในศตวรรษใหม่ไปด้วยกัน

สารคดีสั้น ชุด ๑๐๐ ปี เกียรติภูมิจุฬาฯ