CU Moment

เพราะทุกโมเมนต์ประทับใจ...จะติดตรึงไว้ในความทรงจำ

จากกิจกรรม CU Moment ที่ชาวจุฬาฯ ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม ร่วมแชร์ภาพถ่ายโมเมนต์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในจุฬาฯ ผ่านทาง Social Media ทั้ง Facebook Twitter และ Instagram โดยใส่ Hashtag #CUmoment เราขอนำภาพบางส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมมาแบ่งปันความทรงจำดีๆ ร่วมกัน