ร้องเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ – นิสิตเก่าจากจังหวัดชลบุรี