ร้องเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ – นิสิตเก่าจากจังหวัดภูเก็ต