ร้องเพลงเกียรติภูมิจุฬาฯ – นิสิตเก่าจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)