คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓๔

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เริ่มต้นจากการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๓ โดยมีอาจารย์นารถ โพธิประสาท ผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นผู้สอน

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโอนโรงเรียนสถาปัตยกรรมของโรงเรียนเพาะช่างมาสมทบเป็นแผนกหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยกฐานะขึ้นเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๔๘๒

กลับหน้าหลัก