วงดนตรี ซี ยู แบนด์
๙๘

วงดนตรี ซี ยู แบนด์

ซี ยู แบนด์ เป็นวงดนตรีประเภท Big Band อยู่ในการกำกับดูแลของชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเลงครั้งแรกในงานต้อนรับนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐ ความนิยมวงดนตรีประเภทสตริงมีมากขึ้น วงซี ยู แบนด์ จึงมีกิจกรรมไม่มากนักในระยะนี้ จนกระทั่งปลายปี พ.ศ.๒๕๑๓ นิสิตกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันและพยายามตั้งวงดนตรีประเภท Big Band ขึ้นมาใหม่ โดยได้มีโอกาสบรรเลงครั้งสำคัญในวันทรงดนตรีวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕ วงดนตรี ซี ยู แบนด์ จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ รวมทั้งได้นำรายได้จากการบรรเลงมอบให้สาธารณกุศลอยู่เสมอ ปัจจุบันมีกิจกรรมดนตรีประเพณีซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่สำคัญ คือ การแสดงดนตรีในงานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงเมื่อครั้งที่เคยทำการแสดงดนตรีถวายหน้าพระที่นั่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕

กลับหน้าหลัก