วงดนตรี ซี ยู แบนด์
๙๘

วงดนตรี ซี ยู แบนด์

ซี ยู แบนด์ เป็นวงดนตรีประเภท Big Band อยู่ในการกำกับดูแลของชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเลงครั้งแรกในงานต้อนรับนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐ ความนิยมวงดนตรีประเภทสตริงมีมากขึ้น วงซี ยู แบนด์ จึงมีกิจกรรมไม่มากนักในระยะนี้ จนกระทั่งปลายปี พ.ศ.๒๕๑๓ นิสิตกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันและพยายามตั้งวงดนตรีประเภท Big Band ขึ้นมาใหม่ โดยได้มีโอกาสบรรเลงครั้งสำคัญในวันทรงดนตรีวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕ วงดนตรี ซี ยู แบนด์ จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ รวมทั้งได้นำรายได้จากการบรรเลงมอบให้สาธารณกุศลอยู่เสมอ ปัจจุบันมีกิจกรรมดนตรีประเพณีซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่สำคัญ คือ การแสดงดนตรีในงานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงเมื่อครั้งที่เคยทำการแสดงดนตรีถวายหน้าพระที่นั่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕

กลับหน้าหลัก
อุดมการณ์เพื่อมวลชน

อุดมการณ์เพื่อมวลชน

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนในระยะนั้นได้เข้ามามีบทบาททางด้านนี้ ที่เด่นมากเช่น จิตร ภูมิศักดิ์

๕๙
แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

แรกเริ่มมีหอพักนิสิตหญิง

เจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๕ ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญฉลองอายุครบหกรอบ โดยบริจาคเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบุวัตถุประสงค์ให้สร้างหอพักนิสิตหญิง

๒๙
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

จัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ และภาพถ่ายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวัตถุพิมพ์ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพภาพถ่ายสีเชิงศิลปะ

๘๓