CU Writer
๕๓

CU Writer

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อให้เกิด CU Writer ขึ้น CU Writer เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยความร่วมมือจากสถาบันบริการคอมพิวเตอร์กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า จุฬาเวิร์ด หรือ เวิร์ดจุฬา หรือ CW เป็นโปรแกรมประมวลคำสัญชาติไทย ทำงานบนเอ็มเอสดอส ในยุคก่อนที่จะมีวินโดวส์ ๙๕ เกิดขึ้น เมื่อเริ่มเข้าสู่การทำงานโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง รุ่นพร้อมกับเสียงเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใดๆ ก็จะเข้าสู่พื้นที่ทำงาน

กำเนิดของ CU Writer คือ ใน พ.ศ.๒๕๓๒ นายสำนวน หิรัญวงษ์ ได้เริ่มการพัฒนาโปรแกรม CU Writer ขึ้น ในระยะแรกเป็นรุ่นทดลอง ใช้เฉพาะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อน จนประสบผลสำเร็จ จึงได้เผยแพร่รุ่น ๑.๑ อย่างเป็นทางการผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๓๖ จึงหยุดการพัฒนา รุ่นสุดท้ายคือรุ่น ๑.๖ ซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มความสามารถในการสร้างนิพจน์หรือสมการทางคณิตศาสตร์ เพิ่มการเลือกอักษรได้สี่แบบ พร้อมทั้งวิธีการแยกพยางค์โดยใช้พจนานุกรม CU Writer เป็นโปรแกรมสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถคัดลอกสำเนาได้ฟรี รวมทั้งมีการนำโปรแกรมนี้มาใช้สอนเป็นหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสถานศึกษาต่างๆ ด้วย

กลับหน้าหลัก
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ.: การก้าวสู่หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ.: การก้าวสู่หลักสูตรนานาชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาระดับชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเมืองและความสงบสุขของสังคมด้วย

๗๑
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง

เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๔๓๒ เพื่อใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์

๘๙
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

“สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์” แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๕